MODÜL 5 - GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME

  Üretilen yeni teknoloji ve ürünlerin ekonomiye kazandırılması için proje fikirlerinin şirket kurarak ticari değerler haline gelmesi konusunda çalışılmaktadır. Girişimciliğe yönelik çağrıların takip edilip duyurularının yapılması, İş modelinin geliştirilmesi konusunda destek sağlanması, Şirket kurma konusunda gerekli materyal ve eğitimlerin sağlanması, Girişimcilere danışmanlık hizmeti sağlanması, Şirketleşme potansiyeli taşıyan akademik personellerimiz ile çalışmalar gerçekleş...


MODÜL 4 - FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKLARI

Akademisyenlerin ve firmaların patent, faydalı model, marka ve tasarım konusunda destek vermek, bilgilendirme sağlamak gibi çalışmalar sağlanmaktadır. FSMH yönetimi ve lisanslama konularında farkındalık ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek. Biruni Teknopark ve Biruni Üniversitesi’nde üretilen teknolojilerin korunması ve ticarileştirilmesi yönünde destek sağlamak, Sanayi iş birliği ile gerçekleştirilen projelerin sözleşmeleri ve iş birliği protokollerinin hazırlanmasın da destek sağla...


MODÜL 3 - ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

  Sanayinin ihtiyacına yönelik alanında uzman akademisyenlerimiz ile doğru çözümler, Ar-GE niteliği yüksek projeler yapılmasında bir köprü niteliğinde görev almaktayız. Sanayi ve firmaların ihtiyaç duydukları süreç, yöntem ve metotların geliştirilmesi yönünde ihtiyaç çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Akademisyenlerimizin uzmanlıkları ve sanayi/kamunun ihtiyaçları doğrultusunda uygun eşleştirmelerin gerçekleştirilmesi, Lisansüstü tezlerin sanayi ile iş birliği halinde yapılabilmesi...


MODÜL 2 - PROJE DESTEKLERİ

    Akademisyenlerimizin ve şirketlerimizin ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından faydalanabilmesi ve proje hazırlaması amacıyla programların takibinin yapılması ve duyurulması konusunda destek sağlamaktayız. Ulusal ve uluslararası desteklerden yararlanma oranını arttırmak Yeni projelerin yazılması ve doğru fonlara başvurulması konusunda bilgilendirme sağlamak Proje yazımı konusunda eğitim ve danışmanlık sağlamak Yürütülen program ve projelere danışmanlık sağlam...


MODÜL 1- TANITIM VE FARKINDALIK

Modül 1 kapsamında üniversitemiz akademisyenlerine, öğrencilerine ve Teknopark firmalarımıza yönelik bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının tanıtımı ve farkındalığı kazandırılmaktadır.                 Biruni TTO faaliyetleri kapsamında farkındalık yaratmak için eğitim çalıştay, konferans gibi tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek. Akademisyen ve öğrencilerimizin kurum dışı fon fırsatlarından yararlanabilmesi için, proje çağrılarını ve proje pazarlarını duyurmak. Akademisyen ve ...