Sanayinin ihtiyacına yönelik alanında uzman akademisyenlerimiz ile doğru çözümler, Ar-GE niteliği yüksek projeler yapılmasında bir köprü niteliğinde görev almaktayız.

  • Sanayi ve firmaların ihtiyaç duydukları süreç, yöntem ve metotların geliştirilmesi yönünde ihtiyaç çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
  • Akademisyenlerimizin uzmanlıkları ve sanayi/kamunun ihtiyaçları doğrultusunda uygun eşleştirmelerin gerçekleştirilmesi,
  • Lisansüstü tezlerin sanayi ile iş birliği halinde yapılabilmesi için, danışman ve sanayicileri buluşturmak,
  • Sanayi/ kamunun ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği ile gerçekleştirilecek projelere uygun fon ve destekler bulmak, proje yazım süreçlerinde destek olmak ve takibini sağlamak,
  • İş birliği anlaşmalarının sağlanması konusunda destek sağlamak,
  • Projeleri uzmanlık alanlarına göre ilgili akademisyenlerimize yönlendiriyor ve akademisyenlerimize sanayi danışmanlığı için zemin oluşturmak.