Biruni Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversitemizin içerisinde yer aldığı projelerin ve iş birliklerinin koordine edilmesi amacıyla 2022 yılında Biruni Teknopark bünyesinde kurulmuştur.

 Biruni Teknoloji Transfer Ofisi, araştırmacılara ait buluşların ve fikirlerin topluma ve sanayiye yararlı olacak şekilde aktarılmasına yardımcı olmaktadır, akademi ve endüstri arasında bir kanal görevi görerek, araştırma geliştirmelerini pazara sunma sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli ticari faaliyetlerde bulunmaktadır. Biruni Teknoloji Transfer Ofisi, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatların duyurulmasına, projelerin başvurma sürecinde, desteklenen projelerin yürütülmesi ve reddedilen projelerin yeniden yapılandırılması sürecinde karşılaşılan problemlere üniversite düzeyinde çözümler üreterek bir bütün sağlanmasına destek olmaktadır. Aynı zamanda Biruni TTO sanayi ve girişimcilik ekosisteminde kendi değerleri çerçevesinde konumlanması hedeflemekte ve bu yönde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Biruni Teknoloji Transfer Ofisi, Biruni Üniversitesi ve Biruni Teknopark ile çalışarak TTO' lardan beklenen 5 modül üzerine hizmet vermektedir. Bunlar;

  • Proje Destekleri
  •  Üniversite Sanayi İş birliği,
  • Fikri ve Sinai Mülkiyet Hakları,
  •  Girişimcilik ve Şirketleme.