Sık Sorulan Sorular

 

GENEL SORULAR:

Değerli Araştırmacılarımız,

 

Bu bölümde projeler hakkında sıkça sorulan sorular yer almaktadır.

 

 • Projenin konusunu okuduğumuz bölümden bağımsız olarak seçebiliyor muyuz? Örneğin ben sosyal/toplumsal bir konu üzerine araştırma yapabilir miyim?

Okuduğunuz alandan farklı bir alanda başvuru yapabilmekle birlikte; eğitim aldığınız alandan yaptığınız başvurunun şansı yüksek olacaktır. 

 

 • TÜBİTAK Proje başvurusu yapmak istiyorum. Ancak ilk olarak nereden başlayacağımı, nasıl ilerleyeceğimi bilemiyorum, ne yapmalıyım?

Öncelikle bir proje konusu belirleyip bu konunun daha önce çalışması yapılmış mı veya benzerleri çalışılmış mı şeklinde bir literatür taraması yapmanız gerekmektedir. Çalışmanızın AR-GE niteliğinde olmasına ve özgünlüğünün olmasına dikkat etmelisiniz. Konunuzun belirledikten sonra veya öncesinde beraber çalışmak istediğiniz akademik danışmanınızla iletişime geçmelisiniz. Akademik danışmanınız da çalışmanızı onayladıktan sonra artık formları doldurmaya başlayabilirsiniz.

 

 • Çalışmamı farklı üniversitede veya aynı üniversite farklı bölümde okumakta olan arkadaşlarımla beraber yapabilir miyim?

Yapabilirsiniz. Çalışmanız multidisipliner bir çalışma da olabilir. Bu programa, öğrenciler bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

 

 • Farklı 2209-A/2209-B projesinde araştırmacı olarak çalışırken, yürütücü olarak başka bir 2209-A veya 2209-B projesine başvuru yapabilir miyim?

Hayır, araştırmacı olarak yer aldığınız projenizi bitirdikten sonra başvurabilirsiniz.

 

 • TÜBİTAK tarafından aldığım desteğin tamamını kullanmak zorunda mıyım?

Öğrencilerimize, TÜBİTAK tarafından 2209-A Programı kapsamında 6.000 TL 2209-B Programı kapsamında 7.500 TL proje desteği sağlanmaktadır. Belirtilen rakamlar ilgili proje türünde en üst sınırdır. Daha alt miktarda destekten yararlanabilirsiniz.

 

 •  Daha önce bir projede (örneğin 1002) araştırmacı olarak görev almış bir akademisyen, 3001 ya da 3501’e başvurabilir mi?

Evet, 3001 ya da 3501’de proje yürütücüsü olabilirler. Ancak daha önce başka bir ARDEB projesinde Proje Yürütücüsü rolünde görev alan kişiler 3001 programından destek alamazlar. 3501 de sadece bir defa kullanılabilecek bir destektir.

 

 • Bir akademisyen olarak kaç 2209 projesinde danışman olarak görev alabilirim?

Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilmektedir.

 

 • Üniversitede çalışan bir doktora öğrencisi olarak hangi projede araştırmacı olabilirim?

Üniversitede kadrolu çalışan doktora öğrencileri 1002 Hızlı Destek projelerinde yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilirler. Ancak üniversite personelinin diğer programlarda araştırmacı olmak için doktora mezuniyeti şartı mevcuttur.

 

 • Şu anda 1002 hızlı destek programında proje yürütücüsü olarak görev almaktayım başka bir 1002 projesinde yer alabilir miyim?

Hayır, ikinci bir “Hızlı Destek” projesinde araştırmacı olabilmek için yürütücüsü olduğunuz yürürlükteki Hızlı Destek projesinin sonuçlanması (nihai raporunun kabul edilerek tamamlanmış olması) gerekmektedir.

 

 • Herhangi bir BİDEB programına başvuru yapan kişi aynı zamanda ARDEB projelerinde de görev alabilir mi?

Evet, görev alabilir. Fakat farklı programlar arasında bazı kısıtlamalar vardır. Bunun için BİDEB/ARDEB görev alma koşulları inceleyebilirsiniz.

 

 • Üniversitede Lisans öğrencisi olarak hangi projelere başvurabilirim?

Üniversite öğrencileri toplamda 2209-A, 2209-B öğrenci destek programlarına başvurularına ve açılan TÜSEB çağrılarına da başvurabilirler.

 

 • Bir önceki dönemden kabul almış ve yürüttüğüm bir projem mevcut, başka bir çalışmam için yeniden başvuru yapabilir miyim?

Hayır, bir önceki dönemde kabul almış bir projeniz bitmeden ve sonuç raporunu yüklemeden yeni bir proje başvurusu yapamazsınız.

 

 • YL/Doktora öğrencisiyim, ticari bir ürün/hizmet haline gelebilecek bir proje fikrim var. Hangi fonlardan yararlanabilirim?

1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programından yararlanabilirsiniz. Prototip geliştirmek dışında, bu fikirle birlikte bir iş kurma teşebbüsünde bulunmak için de 1512-Tekno Girişim Desteklerini değerlendirebilirsiniz.

 

 •   Bir ARDEB projesinde görev alacak danışman sayısı konusunda bir sınırlama var mıdır?

Bu konuda sayısal bir sınırlamadan çok, yerindelik konusunda bir sınırlama vardır. Bu sınırlama şu şekildedir: Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren alan sayısı ve proje süresi ile sınırlıdır. Pratikte genellikle bir veya iki danışman yazılır.

 

 • Bir ARDEB projesinde, başka bir kurumda çalışan bir kişiyi (örneğin üniversite hastanesindeki bir uzman doktoru veya kamu kurumundan bir uzmanı) araştırmacı olarak yazabilir miyiz?

Evet yazılabilir. Ancak bu kişinin çalıştığı kuruma göre aranan nitelikleri değişmektedir. Üniversite personeli olan kişilerin araştırmacı veya danışman olabilmesi için doktora derecesine sahip olması gerekirken; kamu veya özel kuruluşlarda çalışan kişilerin dört yıllık lisans derecesine sahip olması yeterlidir.

 

 • ARDEB projeme yurt dışından bir kişiyi araştırmacı olarak yazabilir miyim?

Yurt dışında yaşayan kişiler (TC vatandaşı olsalar bile) araştırmacı olarak ARDEB projelerinde görev alamazlar. Bu tür işbirliği gerektiren projeler için İkili İşbirliği Programlarını kullanabiliriz.

 

 • Bir ARDEB projesinde, başka bir kurumdaki bir öğrenciyi bursiyer olarak yazabilir miyim?

Yazabiliriz. Bu konuda aynı kurumda olma şartı aranmaz. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

 

 • Doktora öğrencisi iken bir projede (1001, 1003, vb) doktora öğrencisi bursiyeri olarak rol aldım Proje bitmeden önce doktoramı tamamlarsam ne yapmalıyım? Projedeki görevim devam ettiği sürece bursum da devam eder mi?

Projede doktora sonrası bursiyer olarak görevinize devam edebilirsiniz. Yürütücünün sizi doktora sonrası bursiyeri olarak forma eklemesi gerekir. Bursunuz proje süresince devam eder. Bu tür durumlarda burs miktarının artırılması için bütçe artışı talep edilemez; ancak bütçede yeterli miktar ödenek olması durumunda ARDEB’e yapılacak başvuru ile burs miktarının artırılması mümkündür.

 

 • 2209-A/B projesine başvururken danışman hocamızı nasıl seçiyoruz?

Danışman hocanızı araştırma yapacağınız alanda çalışan bir akademisyen içinden seçebilirsiniz.