Üretilen yeni teknoloji ve ürünlerin ekonomiye kazandırılması için proje fikirlerinin şirket kurarak ticari değerler haline gelmesi konusunda çalışılmaktadır.

  • Girişimciliğe yönelik çağrıların takip edilip duyurularının yapılması,
  • İş modelinin geliştirilmesi konusunda destek sağlanması,
  • Şirket kurma konusunda gerekli materyal ve eğitimlerin sağlanması,
  • Girişimcilere danışmanlık hizmeti sağlanması,
  • Şirketleşme potansiyeli taşıyan akademik personellerimiz ile çalışmalar gerçekleştirilmesi,
  • Kurulumu yeni gerçekleştirilen şirketlerin ulusal ve uluslararası (KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi) kurumlardan destek alınmasının sağlanması,
  • Girişimcilere yönelik kuluçka alanlarının oluşturulması ve şirketleşmeye teşvik etmek.