Modül 1 kapsamında üniversitemiz akademisyenlerine, öğrencilerine ve Teknopark firmalarımıza yönelik bölgemizdeki sanayi kuruluşlarının tanıtımı ve farkındalığı kazandırılmaktadır.                

  • Biruni TTO faaliyetleri kapsamında farkındalık yaratmak için eğitim çalıştay, konferans gibi tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmek. Akademisyen ve öğrencilerimizin kurum dışı fon fırsatlarından yararlanabilmesi için, proje çağrılarını ve proje pazarlarını duyurmak. Akademisyen ve öğrencilerimizin proje hazırlama, girişimcilik ve fikri ve sınai haklara yönelik eğitimleri almalarını sağlıyor, teknoloji transfer faaliyetleri hakkında üniversite içinde ve sanayi kuruluşlarında seminerler düzenliyoruz.