Değerli Araştırmacılarımız,

Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik bileşeni (SO5) altında 3 çağrı yayımlandı. Dijital Avrupa Programı altında Yapay Zekâ, İleri Dijital Beceriler ve Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, İlgili Yetkinliklerin En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik spesifik hedeflerini kapsayan 12 yeni çağrı, 11 Mayıs 2023 tarihi itibariyle başvuruya açılmıştır. İlgili çağrıların son başvuru tarihi ise 26 Eylül 2023 olup, çağrı detaylarına ve ilgili başvuru sayfasına Avrupa Komisyonu'nun Fonlama ve İhale Portalı (Funding &Tenders Portal) üzerinden erişilebilmektedir.

Dijital Avrupa Programı'nın 2023 yılı 1. dönem açık çağrıları hakkında detaylı bilgiler ve başvuru adımları için aşağıdaki bağlantılar kullanabilmektedir.

Havacılık ve Güvenlik Endüstrisi İçin Yüksek Güvenlikli İş Birliği Platformu

Yapay Zekâ Sektörel Test ve Deney Tesislerinin Koordinasyonu

Gelişen Sanal Şehirler/CitiVerse

Yarı İletkenler Alanında Becerilerin Geliştirilmesi

Genç Öğrencilerin Dijital Becerilerinin Geliştirilmesi

Güvenli İnternet Merkezleri Ağı

Dijital Ürün Pasaportu

AB Enerji Tasarrufu Referans Çerçevesi

Avrupa Genomu

Yoğun Bakım Üniteleri Verileri için Birleşik Avrupa Altyapısı

Ortak Avrupa Çıkarına İlişkin Önemli Projeler (IPCEI) kapsamında Bulut Kullanım Ofisleri

Avrupa Dijital Medya Gözlemevi (EDMO) - Ulusal ve Çok Uluslu Merkezler

Yaygınlaştırma ve Faydalandırma Destek Faaliyetleri (D&E)

Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2023

Ek olarak, DAP resmi sitesinde yayınlanan ilgili çağrılara yönelik bilgi günü etkinliklerine kayıt için https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/related-content?topic=99&bundle=181 adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca hazırlık ve başvuru süreçlerinde ihtiyaç duyacağınız her türlü bilgi ve destek için dapkg@cbddo.gov.tr veya dijitalavrupa@sanayi.gov.tr adresleri ile iletişime geçebilirsiniz.